ติดต่อเรา

ชื่อธุรกิจ

บริษัท พี.ดี.เอส.ออโตเมชั่น จำกัด

ที่อยู่

399 หมู่ 13
ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

โทรศัพท์

Line ID

อีเมล

โซเชียลมีเดีย